Římskokatolická farnost Sobotín

Varhany a kostel
sv. Vavřince v Sobotíně

Vítejte na stránkách kostela sv. Vavřince v Sobotíně a jeho pozoruhodných varhan. Můžete se zde dozvědět informace z jejich historie a především vás zveme k návštěvě akcí, které jsou spojeny s rekonstrukcí varhan.

P. Milan Palkovič, farář