Římskokatolická farnost Sobotín

Adopce píšťal

V kostele svatého Vavřince právě probíhá rekonstrukce varhan a kdokoliv může finančně pomoci adopcí píšťaly.
Rejstřík / Tón C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais H c cis d dis e f fis g gis a ais h c1 cis1 d1 dis1 e1 f1 fis1 g1 gis1 a1 ais1 h1 c2 cis2 d2 dis2 e2 f2 fis2 g2 gis2 a2 ais2 h2 c3 cis3 d3 dis3 e3 f3 Rejstřík / Tón
Principal 8´ Principal 8´
Gedekt 8´ Gedekt 8´
Viola Gamba 8´ Viola Gamba 8´
Salicional 8´ Salicional 8´
Princ. Octav 4´ Princ. Octav 4´
Flaut amabile 4´ Flaut amabile 4´
Mixtur 3x 2 2/3´ Mixtur 3x 2 2/3´
Subbass 16´ Subbass 16´
Violoncell 8´ Violoncell 8´

Legenda:

- Dostupná - Rezervována - Adoptována
Nevybrali jste žádnou píšťalu!
Adopční formulář
Všechna textová pole jsou povinná
Pro adopci píšťaly je nutné zaplatit příslušnou částku do jednoho týdne od rezervace píšťaly na číslo transparentního účtu 299236041/0300. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese varhany.sobotin@seznam.cz, ze které bude následně též zaslán vyhotovený certifikát.