Římskokatolická farnost Sobotín

Farní akce

Den s Marií Paschalis

March 24, 2023, 7:01 a.m.

Prožíjte během 24 hodin dvě akce v sobotínském kostele sv. Vavřince ke cti blahoslavené Marie Paschalis. V pátek 12.5. zveme v 18 hodin na koncert "Pocta Antonínovi Dvořákovi", kde zazní mimo jiné kompletní Biblické písně v podání baritonisty Jiřího M. Procházky za doprovodu Jana Gottwalda. V sobotu 13.4. ve 14 hodin se pak bude konat slavnostní mše svatá s biskupem, po které bude následovat žehnání Domu Marie Paschalis. K odpolední pohodě přispěje též farní den se soutěžemi, hrami pro děti a občerstvením.

Obrázek
Zpět na všechny akce