Římskokatolická farnost Sobotín

Farní akce

Adopce píšťal s knižním dárkem

Nov. 17, 2022, 11:40 a.m.

Oprava historicky cenných varhan v sobotínském kostele sv. Vavřince se dostává do další fáze, dne 6. prosince 2022 budou varhany demontovány a odvezeny k opravě na jižní Moravu do dílny varhanáře Pavla Stehlíka. Díky adopci píšťal (dostupné na https://kostel-sobotin.cz/adopce) je již v tuto chvíli na transparantním účtu našetřeno přes 400 tisíc Kč, což je více než třetina částky, za kterou bude oprava provedena. Pro povzbuzení dalších dárců, a také třeba jako tip na dárek pro někoho blízkého, nyní kromě adopčního certifikátu přidáme u adopcí píšťal nad 2000 Kč knihu duchovních zamyšlení německého kněze Jörga Siegera, nazvanou Na cestě s milosrdným rebelem, která přeložil jeden z iniciátorů opravy sobotínských varhan Karel Hron v rámci jeho služby v kostele sv. Mořice v Olomouci. Jak píše v recenzi na knihu Alena Scheinostová v Katolickém týdeníku č. 31/2022, Jörg Sieger, který svá kázání shromáždil na webové stránce joerg-sieger.de, „bývá také hostem v médiích a i dalšími způsoby se snaží, aby se evangelium dostávalo k člověku a promlouvalo k němu v jeho konkrétních všednodenních životních situacích. Jeho promluvy jsou v Německu známé jako „kázání z praxe“ – protože jsou zemité, jednoduché a odpovídají i na otázky, které se jiným kazatelům mohou zdát příliš přízemní, než aby se jimi vůbec zabývali.“ Samotná kniha je pak „výběrem zamyšlení nad evangelijními texty či vlastně jakýmsi souborem komentovaných evangelií: vybrané biblické úryvky vykládají Siegerovy krátké homilie, ze kterých je patrný dobrý teologický základ, imponující společenský rozhled, a především pochopení pro obyčejné lidi v jejich zcela současných starostech – takže čtenář s překvapením objevuje, že to či ono slovo Písma opravdu mluví přímo k němu.“ Tuto knihu, na jejímž přebalu se skví jedna z vitráží sobotínského kostela, nelze sehnat v žádném knihkupectví, ale pošleme ji až do vyčerpání zásob na adresu každého nového dárce, který si o ni současně napíše na email varhany.sobotin@email.cz.

https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ&t=14s

Obrázek
Zpět na všechny akce