Římskokatolická farnost Sobotín

Farní akce

Benefiční koncert duchovní hudby

Aug. 11, 2022, 2:58 p.m.

Zveme na benefiční koncert duchovní hudby na obnovu varhan, který se uskuteční 28. září v 16 hodin. V programu zazní díla A. Michny, J.A. Plánického, A. Dvořáka a dalších skladatelů české a světové hudby v podání Anety Szukalské (soprán) za doprovodu Jana Gottwalda, organologa Arcidiecéze olomoucké. Vstupné dobrovolné bude použito na generální opravu varhan sobotínského farního kostela. Foto z květnového benefičního koncertu je na níže uvedeném odkazu.

https://kostel-sobotin.cz/fotogalerie/gallery/beneficni-koncerty-na-opravu-varhan/

Obrázek
Zpět na všechny akce